Leeswijzer

Wil je niet het boek van begin tot eind lezen? Of wil je eerste de belangrijkste hoofdstukken lezen alvorens verder te gaan? Gebruik dan deze leeswijzer. Afhankelijk van het aantal punten uit de quickscan kun je zelf je pad door het boek uitstippelen.

  • 85 punten of meer  (waarschijnlijk of zeker een angstcultuur)
  • 55 tot 84 punten  (angstcultuur mogelijk)
  • 54 punten of minder (angstcultuur onwaarschijnlijk)

85 punten of meer

Bij deze score is er waarschijnlijk sprake van een angstcultuur. De belangrijke vragen zijn gesteld, nu is het tijd voor antwoorden! Aan de hand van de uitslag kun je de terreinen herkennen waar de meeste indicatie is voor angst in je organisatie. Elk van deze terreinen is in deel 2 van in het boek terug te vinden en wordt daar verder toegelicht. Weersta de verleiding om meteen in die terreinen in te duiken en lees eerst hoofdstukken 2 en 3. Met die inhoudelijke bagage is het eenvoudiger om te begrijpen waarom in jouw organisatie angst ontstaat, en het helpt om symptomen en oorzaken van elkaar te onderscheiden. Lees daarna de hoofdstukken die bij de twee hoogst scorende terreinen behoren. Vervolgens adviseer ik je om, bij wijze van contrast, hoofdstuk 12 te lezen. Daarin staan de kenmerken van een gezonde cultuur beschreven.

Maar let op: mocht de score zeer hoog uitgevallen zijn, dan raad ik je ten zeerste aan om het boek van kaft tot kaft door te lezen. Als de situatie zo verslechterd is, dan is een snelle oplossing vaak een illusie.

 

55 tot 84 punten

 Hoewel de score meevalt zijn er in jouw organisatie risico’s aanwezig waardoor angst kan postvatten. De terreinen die het hoogste scoren in de Quickscan hebben dan de meeste prioriteit. Scoor je op één of enkele terreinen hoog en op andere laag, dan adviseer ik om als eerste de hoofdstukken te lezen die corresponderen met de hoog scorende terreinen. Lees daarna hoofdstuk 3: ‘waar zijn mensen bang voor?’en loop daarna de rest van de terreinen langs. Besteed extra aandacht aan hoofdstuk 11; door een goede analyse kun je de juiste keuzes maken om de risico’s op een angstcultuur te beperken. Hoofdstuk 12 helpt je de basisvoorwaarden voor een gezonde cultuur te herkennen en te bepalen in welke mate die aanwezig zijn in jouw organisatie.

 

54 punten of minder

Heeft jouw organisatie (waarschijnlijk) geen angstcultuur? Laat je dan desondanks niet verleiden om dit boek weer weg te leggen. Kennelijk doe je iets goed, maar weet je ook precies wat je goed doet? Weet je hoe je dat succes kunt herhalen in een andere organisatie, op een andere afdeling of in een ander team? Door het boek toch te lezen, leer je doorgronden waarom datgene wat je doet de weg plaveit voor succes. Het geeft je niet alleen de mogelijkheid om het kunstje te herhalen, maar het maakt je ook waakzaam voor veranderingen in de organisatiecultuur die een negatief effect kunnen hebben.

Mijn advies is om als eerste de twee hoofdstukken te lezen waarop je organisatie het laagste. Natuurlijk is het ook interessant om te weten waar de zwakkere punten zitten, maar ik kan je adviseren om eerst te focussen op de kracht van de organisatie. Daarom raad ik je aan om vervolgens hoofdstuk 12 te lezen, over preventie en interventie. Daarin worden de basisvoorwaarden voor een gezonde cultuur beschreven, die aangeven welke elementen van de organisatiecultuur extra aandacht kunnen gebruiken. Door daarna hoofdstuk 3 te lezen, kun je doorgronden waarom angst ontstaat in organisaties en leer je waarom dit in jouw organisatie kennelijk niet of nauwelijks het geval is.